PRESSEMELDING

DAGENS NÆRINGSLIV DØMT FOR BRUDD PÅ ÅNDSVERKLOVEN

Kunstkritikeren Jan Kokkin fikk fullt medhold i sitt krav om tilleggshonorar for gjenbruk av hans artikler i digital form i ankesaken mot Dagens Næringsliv.

Borgarting lagmannsrett har fastslått at publisering på papir og utlegging av artikler på internett ikke er to sider av samme sak. Dommen er en viktig prinsippavgjørelse, som kan få betydning også for andre frilanskribenter.

I dommen heter det at det er et vilkår for elektronisk publisering at opphavsmannen samtykker i dette, og retten kom fram til at Jan Kokkin, som i ti år var tilknyttet Dagens Næringsliv som kunstanmelder, ikke hadde gjort dette.

En ensidig erklæring fra avisens side om rett til elektronisk publisering er ikke tilstrekkelig som avtale. Retten har kommet til at slik erklæring ikke gjelder overfor profesjonelle skribenter, men er rettet mot personer som ønsker å få inn leserinnlegg og lignende.

Retten har vist til det såkalte spesialitetsprinsippet i Åndsverksloven, som anvendes ved tolking av uklare avtaler på opphavsrettens område, og fastslår at eventuell uklarhet må gå ut over oppdragsgiveren, i dette tilfelle Dagens Næringsliv.

Blir denne dommen stående, vil den få klare konsekvenser for bruk av skribenters verk i digital form.

Jan Kokkin har vært støttet av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og forvaltningsorganisasjonen LINO. Dagens Næringsliv ble dømt til å betale Kokkin 60 000 i tilleggshonorar for de artiklene som er lagt ut på internett – noe som tilsvarer 100 kroner for hver artikkel. Dagens Næringsliv ble også dømt til å betale Jan Kokkins saksomkostninger.

Dommen følger som vedlegg.

Spørsmål om saken kan rettes til LINO ved daglig leder Mads Liland eller advokat Eirik Djønne.

Mads Liland, tlf. 915 14 717, epost: post@lino-org.no

Eirik Djønne, tlf. 90774521, epost eirik@kulturadvokatene.no, www.kulturadvokatene.no.